Jäsenkorjaus


Mitä on kalevalainen jäsenkorjaus?

Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta saat hyötyä kipu- ja jännitystiloihin, erityisesti lantiokoriin, jalkavaivoihin ja erilaisiin virheasentoihin. Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisten ketjujen tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Yleensä parin tunnin hoidossa käsitellään hoitoa tarvitsevan koko tukirakenne aina jalkapohjista kallonrajaan saakka.

Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan sidekudosten kireyksistä, lihastasapainoista, kudospainemuutoksista sekä hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään kipukohtaa, vaan myös itse ongelman aiheuttajaa hoidetaan. Tutkimuksin on osoitettu, että kalevalainen jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämän laatuun.

Onko menetelmästä tutkimusnäyttöä?

Nykyinen kalevalainen jäsenkorjaus on Olavi Mäkelän kehittämä mobilisaatiohoito, joka on dokumentoitu ja suojattu kolme vuotta kestäväksi koulutusohjelmaksi Kansanlääkintäseura ry:ssä. Olavi Mäkelä ja Pentti Penttilä loivat perustan koulutukselleen lähipiiristään oppimaansa historiallista ja perinteikästä jäsenkorjaustaitoa kehittämällä.

Jäsenkorjaus voidaan jakaa kahteen pääryhmään: mobilisaatioon perustuvat kuten kalevalainen jäsenkorjaus, ja manipulaatioon perustuvat, muut jäsenkorjausmenetelmät. Kalevalaista mobilisaatiohoitoa on tutkittu lääketieteen kannalta 1980-luvultä lähtien, jolloin lääketieteen LT Antti Hernesniemi aloitti yhteistyön Olavi Mäkelän ja Pentti Penttilän kanssa Viislopissa ja Kansanlääkintäkeskuksessa Kaustisella.

Suomessa menetelmää käyttää noin 300 koulutettua jäsenkorjaajaa. Kuopion yliopistossa (nyk. Itä-Suomen yliopistossa) on tehty pilottitutkimus Olavi Mäkelän ja Pentti Penttilän antamista hoidoista. Sen tulokset vakuuttavat kalevalaisen jäsenkorjauksen pitkäkestoisista hyödyistä.

Kalevalaista jäsenkorjauskoulutusta antaa ainoastaan Kansanlääkintäseura r.y., joka on suojannut kalevalaisen jäsenkorjauksen hoito- ja koulutustoiminnan EU-tavaramerkillä.

Lue lisää kansan lääkintäseuran sivuilta!

Jos on luu luiskahtanut, siinä luuta luiskahuta.
Jos on liha liikahtanut, siinä lihaa liikahuta.
Jos on jäsen järkähtänyt, siinä jäsentä järkähytä.